• Anasayfa
  • |
  • Milletlerarası Andlaşma (Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Hk.

Milletlerarası Andlaşma (Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Hk.

Sayın Üyemiz,

 “Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak 17 Temmuz 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan ve 7348 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Protokol I” ile “Protokol III”ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5526)” 25 Nisan 2022 Tarihli ve 31820 Sayılı Resmî Gazete’de (1. Mükerrer) yayımlanmıştır.

Denizcilik sektörümüzü ilgilendiren “Gemilerle ilgili Operatör Kiralama ve Leasing Hizmetleri, Gemilerin Mürettebatları ile Birlikte Kiralanması, Denizle İlgili Yük Elleçleme Hizmetleri, Depolama ve Antrepo Hizmetleri, Deniz Yolu, Yolcu ve Yük Ulaştırma Hizmetleri, Balıkçılık ile ilgili Danışma ve Danışmanlık Hizmetleri, Gemilerin Bakım ve Onarımı, İtme ve Çekme Hizmetleri, Gümrükleme Hizmetleri, Konteyner İstasyonu ve Depo Hizmetleri, Denizle ilgili Acente Hizmetleri, Brokerlik, Denizle ilgili Navlun Sevkiyatı İşlemleri” konu başlıklarının da yer aldığı söz konusu Andlaşma’ya Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

358_1891_1891_358_milletleraras_andla_ma_t_rkiye_cumhuriyeti_ile_karada_aras_nda_serbest_ticaret_anla_mas_hk.pdf 358_1891_milletleraras_andla_ma.pdf