• Anasayfa
  • |
  • MISIR ARAP CUMHURIYETI KONSOLOSLUK TASDIKI HK.

MISIR ARAP CUMHURIYETI KONSOLOSLUK TASDIKI HK.

Sayın Üyemiz, İlgide kayıtlı yazıda, Gümrük Müsteşarlığı’nın 03.04.2009 tarih ve 1792 sayılı yazısına atfen; 1. 22—23 Mart 2009 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilen Türkiye — Mısır Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite toplantısında Türk tarafının, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin Mısır’ın Türkiye’deki Büyükelçiliği ya da Konsolosluklarınca tasdik edilmesi şartından muaf tutulduğuna ilişkin Mısır Maliye Bakanlığı’nın 29 Nisan 2007 tarihli Kararına rağmen, ihracatçılarımızın konuya ilişkin şikayetlerinin sürdüğünün belirtildiği ; 2. Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından, Kararın ve Gümrük İdarelerine verilen talimatın açık olduğu, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinde konsolosluk veya büyükelçilik tasdikinin talep edilmediği, ancak Türk ihracatçılarca ısrar edilmesi halinde tasdik işlemini reddetme imkanının bulunmadığının ifade edildiği ; 3. Bu itibarla, söz konusu belgelerin sadece Konsolosluk onayı bulunmaması sebebiyle Mısır Gümrük İdarelerince reddedilmesi halinde, konunun ilgili makamlara intikal ettirilmesi amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilmesinin istendiği; ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GESAD - RODER - UND - DTO Şubeler