• Anasayfa
  • |
  • Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hk.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hk.

Sayın Üyemiz,        

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 14.09.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca, motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının, tamirhanelerin, servislerin, kamu kurum/kuruluşlarının, belediyelerin, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 01.01.2021 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi almasının gerektiği belirtilmekte olup, izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, motor yağı değişimi yapılan işletmeler/tesisler tarafından, “Entegre Çevre Bilgi Sistemi – EÇBS” içerisinde yer alan “Atık Yönetim Uygulaması”na kayıt yaptırılması ve “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 13’üncü maddesindeki hükümler çerçevesinde geçici depolama alanlarının kurulması başta olmak üzere belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1055_2538_2538_1055.pdf