• Anasayfa
  • |
  • Operasyonel Kısa Vadeli GHG Önleminin Aşamalı Olarak Uygulanmasını Öneren Taslak IMO Teklifi Hk.

Operasyonel Kısa Vadeli GHG Önleminin Aşamalı Olarak Uygulanmasını Öneren Taslak IMO Teklifi Hk.

İlgi: ICS’nin 31.01.2020 tarihli ve MC(20)12 sayılı yazısı.       

Sayın Üyemiz,

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazı ile; Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) üyesi ülkelerden birkaçının işbirliği ile hazırlanan, karbon yoğunluk göstergelerinin (Carbon Intensity Indicators-CIIs) kullanımına yönelik operasyonel sera gazı (Green House Gases-GHG) azaltma önleminin aşamalı olarak uygulanmasını öneren bir taslak teklif iletilmiş olup, Ek'te sunulan ilgi yazı ile gönderilen dokümanların incelenerek görüş ve önerilerin 06.02.2020 tarihine kadar john.bradshaw@ics-shipping.org adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim. 

 

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

127_367_367_127.pdf