• Anasayfa
  • |
  • ÖTV 'siz Yakıt Uygulamaları

ÖTV 'siz Yakıt Uygulamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.06.2022 tarih ve 448236 sayıda; Dem-Bir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği'nin 15.06.2022 tarihli ve 209 sayılı yazıları ile 15 Temmuz 2022 tarihinden sonra uluslararası sularda trol avcılığı faaliyetleri gerçekleştirileceği ve bu faaliyetlerde indirimli akaryakıt kullanılacağından Bakanlıklarınca düzenlenen ÖTV'siz Yakıt Alım Defterlerinin Kurban Bayramı resmî tatili olan 08.07.2022 tarihinden önce aktif hale getirilmesi ve akaryakıt ikmalinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesini teminen gerekli düzenlemelerin yapılmasının talep edildiği belirtilerek,    

Bakanlıklarınca, tatil günlerinde yığılmaların önüne geçmek ve değişken akaryakıt fiyatları sürecinde donatanların daha uygun fiyatla yakıt temin edebilmesi açısından akaryakıt firmalarının, avcılıktan on beş gün önce 01.07.2022 tarihinden itibaren, genel av yasağının sona ereceği tarih olan 01.09.2022 tarihinden 15 gün öncesine denk gelen 17.08.2022 tarihinden itibaren teslimatlara başlanmasının uygun olacağının değerlendirildiği,

Diğer taraftan ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan web servis yoluyla alınan av izin verilerinin sistemsel kopukluklar nedeniyle sık sık kesintiye uğradığı, bunun da akaryakıt teslimatlarında gecikmelere sebep olduğu, bu nedenle ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi'nde defter sorgu ve teslimat girişinde bulunan "Balık Avlanma İzni" entegrasyonunun kapatıldığı, teslimatların SUBİS bağlantısı (https://hbs.tarbil.gov.tr/SUBIS/SearchDo) ile av izin belgelerinin kontrol edilerek yapılacağı ve sistemsel güncellemelerin tamamlanmasına müteakip "Balık Avlanma İzni" entegrasyonunun tekrar devreye alınacağı hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

489_2301__tv_siz_yak_t_uygulamalar_.pdf