• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT ALIM DEFTER BLOKELERI

ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT ALIM DEFTER BLOKELERI

Gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri Odamıza ise bilgi olarak gönderilen İlgi yazıda; 1. ÖTV’si İndirilmiş Yakıt alımında veya kullanımında usulsüzlük tespit edilmesi durumunda liman başkanlıkları tarafından yakıt alım defterinin (YAD) bloke edildiği ve gerekli yasal inceleme yapılmak üzere ilgili vergi dairesine gönderildiği, yasal inceleme süresinde bazı gemilerin satılarak el değiştirmesi ile YAD düzenlenmesine yönelik Maliye Bakanlığı’nın görüşlerinin 26.02.2009 tarih ve 21685 sayılı yazı ile İdarelerine iletildiği, 2. Maliye Bakanlığı’nın yazısında özetle; 6 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında usulsüzlük sebebiyle YAD ve diğer belgelere konulan blokenin, mükellef hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden re’sen tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların ödenmeden kaldırılamayacağı, dolayısıyla satış işlemine konu edilen geminin devir işlemi gerçekleşmeden mevcut amme borcunun ödenmesi gerektiği, buna müteakip yeni donatan adına gemi tasdiknamesi ile yeni YAD düzenlenebileceği ile, vergi incelemesi sonucu adına vergi tarh edilen mükellefin vergi borcunu ödememesi halinde, satış işleminin 6183 sayılı Kanunun 24. maddesi hükmü açısından iptale konu olabileceği, vergi güvenliği açısından yeni donatan adına YAD düzenlenmesinin uygun olacağının belirtildiği, 3. Bu itibarla, usulsüzlük sebebiyle YAD ve diğer belgelerine bloke konularak, gerekli yasal inceleme yapılmak üzere ilgili vergi dairesine gönderilen gemiye yönelik yasal işlem sonuçlanana kadar YAD düzenlenmemesi ile satış işlemlerinin yapılmaması hususunda gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinden istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - RODER - Meclis Başkan ve Vekilleri - UND - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GEMTAC - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - ZEYPORT - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vas. Esnaf Odası - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - Boğaziçi Yoltur Koop. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği