• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI HK.

ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI HK.

İlgi yazı ile, - 16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/5868 Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar ile ilgili Tebliğler doğrultusunda yürütülen ÖTV’siz yakıt uygulamasında, gelen talepler ile karşılaşılan sorunların her yıl sonunda değerlendirilerek bir sonraki yılın uygulama esaslarının belirlendiği, ancak bazı gemilerin (özellikle tanker sınıfı gemilerin) yıl içersinde (ÖTV’siz yakıt alım defteri (YAD) düzenlenirken öngörülemeyen) artan seferleri, çalışma süreleri ve farklı gemi özellikleri nedeniyle yakıt limitlerini yıl sonundan önce doldurdukları, - Bu itibarla, İlgi (b) Müsteşarlık Olur’u gereği, yük ve yolcu sınıfı gemilerin yıl içersinde bir defaya mahsus olmak üzere, kabotajdaki çalışma süreleri (manevra ve boğaz geçişleri dahil toplam seyir süreleri) çerçevesinde, usul ve esaslarının yazıları ekinde belirtildiği şekilde yıl sonuna kadarki süre için yeni YAD düzenlenerek yıllık yakıt limitlerinin yeniden belirlenmesi hususunun uygun görüldüğü - Ayrıca 2011 yılı uygulamaları kapsamında değerlendirilmek üzere, Bölgelerde karşılaşılan sorunların veya uygulamaya yönelik öneri ve görüşlerin (ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi, YAD düzenlenmesi, YAD üzerinde yapılan işlemler, uygulamanın kontrolü ve diğer konular) 15 Ağustos 2010 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine bildirilmesi, istenilmektedir. Yakıt Limitini Dolduran Gemiler için Yeni YAD düzenleme usul ve esasları Ek’te sunulmakta olup, ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi, YAD düzenlenmesi, YAD üzerinde yapılan işlemler ve konuyla ilgili sorun ve önerilerinizin, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere 12 Ağustos 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Ek-1 : Yeni YAD düzenleme usul ve esasları Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Koop. -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - GİSBİR - Meclis Üyeleri - GESAD -İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikler - TÜRKLİM - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop. - RODER - UND - Gemi İşleten Firmalar