• Anasayfa
  • |
  • ÖZEL TÜKETIM VERGISI GENEL TEBLIĞI SERI NO: 11 HK.

ÖZEL TÜKETIM VERGISI GENEL TEBLIĞI SERI NO: 11 HK.

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 11 07.09.2006 tarih ve 26282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahsekonu tebliğ özetle aşağıdaki konuları içermektedir: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 27/4/2006 tarihli ve 5493 sayılı Kanunla eklenen 7/A maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir. Kanunun 7/A maddesine ilişkin olarak yayımlanan 26/6/2006 tarih ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile söz konusu istisnanın; Ambarlı, Pendik, İpsala, Tekirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanacağı belirtilmiştir. İstisna, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır. a)Tanımlar b)Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu c)Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi d)Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi e)YMM Raporlarının Düzenlenmesi f)Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)