• Anasayfa
  • |
  • Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Hk

Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Hk

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 19.02.2024 tarihli ve 94090569 sayılı yazıda Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan bildirimden bahisle, önümüzdeki 2 aylık hava tahmin raporlarının incelenmesi neticesinde, Nisan 2024'e kadar günlük 24 gemi geçişi sınırlamasının devam edeceği ve yaklaşık %32 azaltılan kapasite ile uygulanan genel kısıtlama tedbirlerinin 2025 yılına kadar devam etmesinin öngörüldüğünün ifade edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, son dönemde dünya deniz ticareti rotalarında yaşanan diğer sıkıntılar da göz önüne alındığında ürün ve hammadde tedariki için Panama Kanalı'nı kullanan firmalar ile lojistik ve yük taşımacılığı firmalarımızın uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde ihtiyatlı hareket edebilmelerini teminen "transit rezervasyon sistemi"ni (https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/) kontrol etmeleri hususunun DTYBS platformu üzerinden de duyurulduğu belirtilerek konu hakkında Üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

141_507_507_eimza.pdf