• Anasayfa
  • |
  • PETROL PIYASASI LISANS YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK

PETROL PIYASASI LISANS YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK

09.02.2006 tarih ve 26075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bayilik lisanslarında yer alan ticari unvan, dağıtıcı firma, köy pompası, adres ve araç bilgileri ile taşıma lisanslarında yer alan ticari unvan ve araç bilgilerine dair tadiller Petrol Piyasası Dairesince diğer hususlara dair tadiller Kurul kararı ile sonuçlandırılır." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği -YK Başkan ve Üyeleri -7129,7142,7143,7144 No’lu Meslek Komite Bşk. -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)