• Anasayfa
  • |
  • PETROL TANKERLERININ ÇIFT CIDAR VEYA EŞDEĞER TASARIM ŞARTLARININ UYGULAMA ESASLARI VE KABOTAJDA ÇALIŞAN PETROL TANKERI OPERASYONLARININ EMNIYETLI YÜRÜTÜLMESI HAKKINDA YÖNETMELIK

PETROL TANKERLERININ ÇIFT CIDAR VEYA EŞDEĞER TASARIM ŞARTLARININ UYGULAMA ESASLARI VE KABOTAJDA ÇALIŞAN PETROL TANKERI OPERASYONLARININ EMNIYETLI YÜRÜTÜLMESI HAKKINDA YÖNETMELIK

Sayın Üyelerimiz, Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’nca hazırlanan “Petrol Tankerlerinin Çift Cidar Veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” 03.11.2008 tarih ve 27043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, petrol tankerleri için çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının uygulama esaslarının belirlenmesi, ağır petrolün tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasının düzenlenmesi, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin İdareye tanıdığı istisnai yetkiler ile kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için emniyetli operasyon kuralları ve işletme gereklerinin belirlenmesidir. Ayrıca, -Türk Bayraklı petrol tankerleri ile bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına gelen veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapan veya bu deniz alanlarında demirleyen petrol tankerleri ve kabotajda çalışan petrol tankerleri için çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının uygulama esaslarının tespiti, -Ağır petrolün tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasının düzenlenmesi, -MARPOL 73/78 Sözleşmesinin İdareye tanıdığı istisnai yetkiler ile kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için emniyetli operasyon kuralları ve işletme gerekleri kapsamaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - GİSBİR - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komite Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - SS.Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş.Koop.ve Paz.Mot.Taş.Koop. - 7129 No’lu Meslek Komitesi Bşk. - 7140 No’lu Meslek Komitesi Bşk - 7142 No’lu Meslek Komitesi Bşk. - 7143 No’lu Meslek Komitesi Bşk. - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - TÜRK Loydu Vakfı - İMEAK DTO Şubeleri