• Anasayfa
  • |
  • Petrol Türevli Slop Alımı Hk.

Petrol Türevli Slop Alımı Hk.

Sayın Üyemiz,

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından Odamıza gönderilen, Ekte sunulan 15.04.2021 tarihli yazıda;

İzmit Körfezi’nde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve “Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında; gemilerin normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 Ek-I, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI kapsamındaki petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, yağ, pis su, çöp ve scrubber) atıklarının gemilerden alınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı iştiraki olan İZAYDAŞ tarafından “Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Yönetim Planı” çerçevesinde yürütüldüğü,

Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların; 41 AAGL-007 Lisans Belgeli “Bilal Bey” ve 41 AAGL-006 Lisans Belgeli “Aslan III” adlı atık alım gemilerince toplandığı ve Safi Port Derince Uluslararası Limanı içerisinde yer alan 2350 m3 kapasiteli yeni Atık Kabul Tesisine nakledildiği ve atık türüne göre iş/işlemlerin yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, 15.04.2021 tarihi itibariyle Gemilerden Kaynaklı Petrol Türevli Slopların alımına İZAYDAŞ tarafından başlanıldığı, bu çerçevede gelen taleplerin karşılanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

411_1219_1219_411.pdf