• Anasayfa
  • |
  • PETROL VE DIĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KIRLILIĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGILI EĞITIM SEMINERLERININ VE TATBIKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

PETROL VE DIĞER ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KIRLILIĞE HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE İLE İLGILI EĞITIM SEMINERLERININ VE TATBIKAT PROGRAMLARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanmış olan, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği, 21 Ekim 2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve üyelerimize duyurulmuştur. Bahse konu Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ilk fıkrası gereği Denizcilik Müsteşarlığınca hazırlanmış “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları” nı içeren 14.02.2008 tarihli ve 2008/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelgeye, Denizcilik Müsteşarlığı’nın resmi internet sitesi olan www.denizcilik.gov.tr adresinde bulunan mevzuat bölümünden ulaşılabilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V DAĞITIM Gereği Bilgi: -Tüm Üyelerimiz.(Web) -Y.K.Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -Y.K.Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - GİSBİR - VDAD - TÜRKLİM - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri - TURMEPA