• Anasayfa
  • |
  • Revize Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı Hk.

Revize Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı Hk.

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarihli ve E.82898 sayılı yazısı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık vizyonu kapsamında "Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı", hazırlandığı ve gelen önerilerin değerlendirilmesi neticesinde revize edildiği ve tekrar görüşe açıldığı ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Ek'te yer alan Yönetmeliğe ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 02 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunu, arz ve rica ederiz. 

                          Saygılarımızla,

                          Cengiz ÖZKAN

                         Genel Sekreter V. 

EKLER:

Ek-1:Taslak Yönetmelik (18 syf)

Ek-2:Görüş Bildirme Formu(1 syf)

287_1553_gorusformu.docx 287_1553_sifir-atik.docx