• Anasayfa
  • |
  • Romanya ve COVID-19 ile İlgili Bilgiler Hk.

Romanya ve COVID-19 ile İlgili Bilgiler Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (International Chamber of Shipping-ICS) alınan 21.10.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda, Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından Romanya’daki kısıtlamalara ve önemli istisnalara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı bildirilmektedir.

Romanya tarafından yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin sınır geçiş noktalarından Romanya'ya girişlerine yönelik aşağıda yer alan istisnalar dışında yasaklamalar getirildiği belirtilmektedir. Söz konusu istisnaların;

* Romanya vatandaşı olan aile üyelerine,

* Romanya’da ikamet eden Avrupa Birliği’nin (European Union-EU), Avrupa Ekonomik Alanı’nın (European Economic Area) veya İsveç Konfederasyonu’nun diğer üye devletlerinin vatandaşı olan aile üyelerine,

* Avrupa Birliği mevzuatına göre, uzun süreli kalış vizesi, ikamet izni veya devlet yetkilileri tarafından verilen oturma iznine denk bir dokümana veya diğer devlet yetkilileri tarafından verilen denk bir dokümana sahip olan kişilere,

* Mesleki ilgiden dolayı seyahat eden kişiler, vize, ikamet izni veya diğer denk başka bir belge ile kanıtlanmış kişiler, sağlık çalışanı olarak adlandırılan, sağlık araştırmacıları, yaşlı bakım alanındaki sağlık çalışanları, taşıyıcılar ve bu tür gerekli taşımayı sağlayan malların taşınmasında görev alan diğer personele,

* Diplomatik veya konsolosluk personeli, uluslararası kuruluşların personelini ve Romanya’da daimi görevlerde olan personele eşlik eden aile üyeleri, askeri personel veya insani yardım sağlayabilecek personele,

* Konsolosluk koruması nedeniyle ülkelerine geri gönderilenler de dahil olmak üzere transit kişilere,

* Zorunlu nedenler için seyahat eden yolculara,

* Uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişiler veya diğer insani nedenlerle bir başvuruyu incelemekten sorumlu Üye Devleti belirlemek için kriterleri ve mekanizmaları belirleyen 26 Haziran 2013 tarihli (AB) 604/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu (European Parliament) ve Konsey Tüzüğüne tabi kişiler üye devletlerden birinde üçüncü bir ülke vatandaşı veya uyruğu alınmış kişi tarafından verilen uluslararası koruma ve ayrıca Geri Kabul Anlaşmalarına (Readmission Agreements) dayalı olarak iade edilen kişilere,

* Eğitim amacıyla seyahat eden yabancıların ve vatansız kişilere,

* Ekonomik açıdan istihdamı gerekli ve faaliyetleri ertelenemeyen veya yurtdışında yürütülemeyen yabancılar ve vatansız kişiler ile yüksek vasıflı çalışanlara,

* Yabancıların veya vatansız kişilerin, sınır-ötesi çalışanları, mevsim işçileri, denizcilik ve nehir mürettebat personeline,

* Romanya’da düzenlenen spor müsabakalarına katılan uluslararası spor delegasyonlarının üyelerine,

* Kanıtlanmış sözleşme ilişkileri veya destekleyici belgelere dayalı olarak Romanya'da gerçekleşen kültürel etkinliklere katılan film veya görsel-işitsel prodüksiyon ekip üyeleri, teknik ve sanatsal personele olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

1185_2833_romanya_ve_cov_d_19_ile_ilgili_bilgiler_hk.pdf