ROTTERDAM KURALLARI HK.

Sayın Üyemiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan Malların Tamamen ya da Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası Taşınması Sözleşmelerine Dair Anlaşma Rotterdam Kuralları (Rotterdam Rules), 23 Eylül 2009 tarihinde Rotterdam’da 16 ülkenin katılımı ile imzalanmış bulunmaktadır. Odamız Yönetim Kurulu’nca, deniz ticaretine yeni düzenlemeler getirecek olan Rotterdam Kuralları ile ilgili denizcilik sektörüne yönelik bir konferans düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, Odamız Hukuk Müşaviri Sayın Prof.Dr.Fehmi ÜLGENER başkanlığında 19 Kasım 2009 Perşembe günü 13:30-15:30 saatleri arasında Odamız Meclis Toplantı Salonu’nda bir konferans düzenlenecektir. 19 Kasım 2009 Perşembe günü 13:30-15:30 saatleri arasında Odamız Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak Rotterdam Kuralları Konferansı’na katılmayı arzu eden üyelerimizin konferansa teşriflerini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (Web) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Sn.Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk - KOSTBİR - Meclis Başkanlık Divanı - İMEAK DTO Şubeleri -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - MK Başkan ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - GİSBİR - GESAD