• Anasayfa
  • |
  • ROTTERDAM KURALLARI KONFERANSI HK.

ROTTERDAM KURALLARI KONFERANSI HK.

Sayın Üyemiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan Malların Tamamen ya da Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası Taşınması Sözleşmelerine Dair Anlaşma Rotterdam Kuralları (Rotterdam Rules), 23 Eylül 2009 tarihinde Rotterdam’da 16 ülkenin katılımı ile imzalanmış bulunmaktadır. Odamız Yönetim Kurulu’nca, deniz ticaretine yeni düzenlemeler getirecek olan Rotterdam Kuralları ile ilgili denizcilik sektörüne yönelik bir konferans düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, Odamız Hukuk Müşaviri Sayın Prof. Dr. Fehmi ÜLGENER tarafından 19 Kasım 2009 Perşembe günü saat 13:30-15:30 arasında Odamız Meclis Toplantı Salonu’nda Rotterdam Kuralları konulu bir konferans düzenlenecek olup, Rotterdam Kuralları Konferansı’na katılmayı arzu eden üyelerimizin konferansa teşriflerini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (Web) - Sn. Sefer KALKAVAN - T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı TOBB DTO’ları Konsey Başkanı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü - Sn.Erol YÜCEL - T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk İstanbul Bölge Müdürlüğü -Meclis Başkanlık Divanı - Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop. -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MK Başkan ve Üyeleri - UTİKAD - KOSTBİR - TÜRKLİM - Türk Loydu - KOGAD (Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği) - İMEAK DTO Şubeleri - GİSBİR - GESAD - Deniz Hukuku Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - RODER - UN Ro/Ro İşletmeleri A.Ş. - UND - İ.T.Ü.Denizcilik Fakültesi - İ.T.Ü.Denizcilik Fak.Mez.Dern.