RSO Yetki İptali Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi yazı ile;
 
            SMS Deniz Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’nin 28.02.2013 tarih ve SMS-R-00093/13 sayılı yazısı ile,
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2009 tarih ve 22440 sayılı yazısı ile yetkilendirilen SMS Deniz Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti’nin, Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) Yetki Devri Sözleşmesi’nin dolayısıyla Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi (LTGD) ile Liman Tesisi Güvenlik Planı (LTGP) hazırlama yetkisinin iptal edilmesinin talep edildiği,
 
Bu itibarla, 20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği” nin 13.2 maddesi kapsamında, ISPS Kod uygulamaları ile ilgili RSO olarak yetkilendirilen SMS Deniz Özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’nin İdare adına Limanlara yönelik RSO yetkisinin 22.04.2013 tarihli Komisyon kararı ile iptal edildiği,
bildirilmektedir.
 

            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                                                     
 
Saygılarımızla                                                                                                                                                 

                                                          

                                                                                                                     
Murat TUNCER
Genel Sekreter       

EK:  İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
       (Odamız Web Sayfasında)

 
DAĞITIM

GEREĞİ                                                                      BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  
- Türk Armatörler Birliği                                              - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.     
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.     
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                          
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- ZEYPORT
- GEMTAC

-Acenteler