Rusya Eximbank Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 08.12.2023 tarihli ekte sunulan yazıda;

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen; son dönem jeopolitik gelişmeler doğrultusunda şekillenen Rusya Federasyonu dış ticaret politikaları çerçevesinde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen kritik ürünler listesinde yer alan çeşitli ürünlerin Rusya tarafından ithalatının finansmanı hususunda, ihracatın finansmanı alanında iştigal eden ve hali hazırda ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmış bulunan Rusya Eximbankasına yetki verildiği, bu bağlamda mezkur banka tarafından da bir kredi programı ihdas edildiği, bu program ile doğrudan ithalatçı ya da ithalat sonrasında malı edinecek olan veya ithalat sözleşmesine bağlı üçüncü tarafların kredi tahsisinden 180 gün öncesine kadar bu işlemden doğan harcamaları krediye konu edilerek vade süresinin 5 yıla kadar uzatılabildiği, ithalatçının toplam ithalat bedelinin %100'üne kadar krediyi ruble ya da diğer döviz cinslerinde Rusya Eximbankasından temin edebileceği,

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kritik ürünler listesinin 18 Mayıs 2022 tarih ve 895 sayılı Hükümet Kararnamesi ile yürürlüğe girdiği ve bağlantı adresinden(http://static.government.ru/media/files/3JceT3PGSqhgCTYLe3fbijLmd7mLNAlI.pdf) söz konusu kararnameye ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

826_2861_rusya_eximbank_hk.pdf