• Anasayfa
  • |
  • SAĞLIK RESMI DIŞI ÜCRETLER HK.

SAĞLIK RESMI DIŞI ÜCRETLER HK.

Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi yazıda ; 1. Genel Müdürlüklerince, tahsil edilen sağlık resmi dışında herhangi bir belge ve işlem ücreti alınmadığı, “Gemi Sağlık Resmi Mali İşlemler Yönergesi”nin Tahsilat başlıklı 7.maddesi hükmüne göre Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’nde her türlü nakit tahsilat işleminin kaldırıldığı, nakit tahsilat yerine banka şubelerine doğrudan, internet bankacılığı veya http://www.hssgm.gov.tr/ onlinesite/ linki ile internet üzerinden kredi kartları ile ödeme sistemlerinin getirildiği, 2. Ayrıca, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2.maddesinin b) bendine göre “b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sıundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.”hükmünün yer aldığı, kamu görevlilerinin herhangi bir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzer adlar altında herhangi bir karşılık alamayacakları, 3. Herhangi bir şekilde, Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri tarafından verilen sağlık belgeleri veya yapılan iş ve işlemlerden ücret talep edilmesi, ilgili kuruluşlar tarafından herhangi bir nedenle ücret ödenmesinin Genel Müdürlüklerince tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında adli ve idari her türlü hukuki işlemin yapılacağı, ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Bşk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - VDAD - İlgili Acenteler - KOSTBİR - İMEAK DTO Şubeler - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları