• Anasayfa
  • |
  • SAHIL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERINDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERINE İLIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

SAHIL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERINDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERINE İLIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.12.2007 tarih ve 26717 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklik yönetmeliği ile, 13/5/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "ç) Yıllık Gemi Sağlık Belgesi: Türk limanları arasında tarifeli sefer yapan 250 net tondan büyük gemilere, tarifenin ilk başlangıç limanında yapılacak sağlık denetimi sonrasında bir yıllığına verilen patentadır." MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Ticaretle ilgili olmayıp sınırlı görevler için kullanılan kamu idarelerine ve yerel yönetimlere ait gemiler," Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları