• Anasayfa
  • |
  • Savunma Sanayi Tedarikçi Günü

Savunma Sanayi Tedarikçi Günü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 25.08.2021 tarih ve 3552 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

1990 yılından beri İstanbul Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Yan Sanayi Borsasının, yan sanayici KOBİ'lerini dış pazarlara yönlendirerek ülkemiz ihracatını hem çeşitlendirmek, hem de artırmak için çalıştığı ifade edilmekte olup, bu çalışmalar arasında önemli bir yer tutan "Tedarikçi Günleri" organizasyonlarının, yerli ve yabancı ana sanayici firmalarını yan sanayici firmalarla birebir buluşturarak firmalar arasında güçlü bağlar kurulmasını ve her iki taraf için de müşteri portföylerinin gelişmesini sağladığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, geçen yıllarda dünyanın önde gelen yerli ve yabancı küresel firmalarının Tedarikçi Günleri için TOBB'u ziyaret ettiği bildirilmekte olup, söz konusu faaliyetlerin bir devamı olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TUSAŞ firmalarının iştiraki ile TOBB'da 22-23 Eylül 2021 tarihinde "Savunma Sanayi Tedarikçi Günü" etkinliğinin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu organizasyonun, firmaların küresel ticarette daha etkin yer alması adına ilgili kuruluşlara çok önemli fırsatlar sunduğu ve bu kapsamda 22 Eylül 2021'de Aselsan ve Roketsan ve 23 Eylül 2021'de Havelsan ve TUSAŞ Tedarikçi Günlerinin düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki bağlantılarda yer alan başvuru formlarını 27 Ağustos 2021 tarihine kadar doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

22 Eylül 2021

ASELSAN: https://forms.gle/zHVPgHNG5FjMgbu29

ROKETSAN: https://forms.gle/QzxjtcZRiDTMPLd5A

23 Eylül 2021

HAVELSAN: https://forms.gle/rTSWuFi3j4n4yyXY7

TUSAŞ: http://forms.gle/h23anvaRAahG5s2K9

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_25082021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf