• Anasayfa
  • |
  • SEYAHAT ACENTELERI YÖNETMELIĞI HK.

SEYAHAT ACENTELERI YÖNETMELIĞI HK.

Sayın Üyemiz, “Seyahat Acenteleri Yönetmeliği” Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 05.10.2007 Tarih ve 26664 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Yönetmelik, 14.09.1972 tarih ve 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun 4 üncü ve 10 uncu maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olup, “Seyahat Acenteleri Yönetmeliği”nin amacı; Seyahat acentalarına ilişkin seyahat acentalarının ve şubelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentası sahibinin, personelinin ve işyerinin niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı veya görsel materyali,turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, şeklindedir. Bahse konu Yönetmelik Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org) Duyurular Bölümünde yayınlanmakta olup, bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Sn.Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - İMEAK DTO Meslek Kmt.Başkanları