• Anasayfa
  • |
  • Seyir Yardımcıları Hizmeti

Seyir Yardımcıları Hizmeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı alınan 24.05.2021 tarih ve 83948 sayılı yazıda, Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarından teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarının onarım çalışmalarının tamamlanarak  faaliyeti sağlanmış olanların yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir. 

Söz konusu yazı ve eki Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Teknik" duyurular bölümlerinde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

524_1453_seyir_yard_mc_lar_hizmeti_eimza.pdf