• Anasayfa
  • |
  • Sierra Leone’de Uygulanan “IMO 2020 Hizmet Bedeli” Hk

Sierra Leone’de Uygulanan “IMO 2020 Hizmet Bedeli” Hk

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 10.08.2021 tarihli Ek-1'de sunulan yazı ile;

Sierra Leone Cumhuriyeti tarafından Temmuz 2021 ayından itibaren, Free Town Limanı, Peppel, Nitti ve Özel Demirleme Alanlarına gelen gemiler için her uğrakta, gemide kullanılmak üzere bulunan bir ton yakıt başına 15 ABD Dolarına kadar yeni bir “IMO 2020 Hizmet Bedeli”nin uygulanacağını bildiren ve Ek-2’de yer alan bir tebliğ yayınladığı belirtilmektedir.

Ayrıca, geminin egzoz gazı temizleme sistemi (scrubber) ile donatılma durumuna bakılmaksızın, % 0,5 kükürt içeriği sınırına uymayan yakıt taşıdıkları tespit edilmesi durumunda, gemi sahiplerinin ve işletenlerin 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren 15.000 ABD Doları tutarında ceza ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı ICS tarafından, Ek-3’te sunulan bilgi notu ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO), Denizcilik Danışma Grubu (Consultative Shipping Group-CSG) ve Avrupa Komisyonu (ECSA ile işbirliği içinde) ile temasa geçildiği, bahse konu bilgi notunda denizcilik sektörünün Küresel Kükürt Üst Limiti kuralı ile yeni ulusal “IMO 2020 Hizmet Bedeli” arasındaki olası uyumsuzluk ve bunun oluşturabileceği olumsuz örnekler hakkındaki çekincelerinin yer aldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konu hakkında denizcilik sektörünün çekincelerine, ICS tarafından gerçekleştirilen eylemlere ve sektör paydaşlarının durumuna yönelik bilgileri içeren ICS’in yazısının Türkçe tercümesi Ek-4’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

892_2367_2367_892.pdf