• Anasayfa
  • |
  • Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı Hk.

Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sıfır Atık Projesi"nin 2017 yılında başlatıldığı ve belirli esaslar ile kriterler doğrultusunda yaygınlaştırılarak geliştirilmesi için tüm Türkiye'de aşamalı olarak 2023 yılına kadar uygulamaya geçilmesinin hedeflendiği, "Sıfır Atık Yönetmeliği" Taslağı, ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Ek'te yer alan Yönetmeliğe ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 20 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz ve rica ederiz. 

                                       Saygılarımızla,

                                       Murat TUNCER

                                       Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1:Taslak Yönetmelik (25 syf)

Ek-2:Görüş Bildirme Formu

645_4212_1930_001.pdf 645_4212_GORUS_FORMU.doc 645_4212_s_f_rat_kyontslk_20181022_20181023131043.pdf