• Anasayfa
  • |
  • SOLAS'a İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin Karar

SOLAS'a İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin Karar

25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete'de "6478 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan Ekli 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin Karar" yayımlanmış olup; bahse konu Kararda 6478 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli "1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü"ne katılmamıza, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.  (Karar No: 5232)

Söz konusu Karar ekte sunulmakta olup ayrıca Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

159_1319_solas_a_ili_kin_1988_protokol_ne_kat_lmam_za_ili_kin_karar_eimza.pdf