• Anasayfa
  • |
  • SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERINE GÖRE BILDIRIMLERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERINE GÖRE BILDIRIMLERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

“Solas ve Marpol Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik” 11.08.2006 tarih ve 26256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yönetmelik WEB sitemizde yayınlanmaktadır. Yönetmeliğin amacı; SOLAS ve MARPOL Sözleşmeleri çerçevesinde rapor verme, iletişim sağlama ve bildirim faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek, bildirim taahhütlerine ilişkin ulusal sorumlulukların yerine getirilmesi suretiyle, denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına ve gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerinde belirtilen bildirim yükümlülükleri konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek olup, ayrıca yönetmeliğin 5. maddesinde SOLAS ve MARPOL gereğince bildirilmesi zorunlu raporlar başlığı altında, raporları bildirmekle yükümlü olan kişiler, raporun gönderileceği kişiler veya birimler ile raporların amacı ve kullanılacak formlar konusunda, yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’de yer alan tablolarında belirtilen esasların uygulanacağı bildirilmektedir. Bahsekonu yönetmelikte, Ek-1 “Solas Çerçevesinde Zorunlu Bildirim Tablosu”, Ek-2 “Marpol Çerçevesinde Zorunlu Bildirim Tablosu”, Ek-3 “Türkiye’de Temas Kurulacak Odak Noktaları”, Ek-4 “ IMO’da Temas Kurulacak Odak Noktaları” belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taşıyıcılar Koop. DTO Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.