• Anasayfa
  • |
  • Sri Lanka Tarafından Turizm Konusunda Düzenlenecek Etkinlik Hk.

Sri Lanka Tarafından Turizm Konusunda Düzenlenecek Etkinlik Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 12.07.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Sri Lanka Turizm Tanıtım Bürosu'nun 17 Ağustos 2021 tarihinde "Turizm İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı‘nın (AİGK) Üye Devletleri ile Sanal B2B Oturumu" (Virtual business to business (B2B) interactive session with CICA Member States to enhance tourism cooperation) başlıklı etkinliği düzenlemeyi planladığı bildirilmektedir.

Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle hayata geçirilen AİGK/CICA sürecinin hedefinin, Asya'da Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir iş birliği yapılanmasının temellerini atmak ve Asya'da güvenlik anlayışına çok taraflı yaklaşımlar getirilmesi yoluyla iş birliğinin geliştirilmesi olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Asya'da önemli bir diyalog platformu teşkil eden AİGK/CICA'ya ülkemiz tarafından başından beri güçlü destek verilmekte olduğu, bu kapsamda 2010-2014 yılları arasında AİGK/CICA Dönem Başkanlığı'nın Türkiye tarafından üstlenildiği ifade edilmektedir.

Kazakistan'ın 24 Eylül 2020 tarihinde 2021-2022 AİGK/CICA Dönem Başkanlığını devraldığı AİGK/CICA'da "Ekonomik", "Çevre", "İnsani", "Yeni Sınama ve Tehditler", "Askeri-Siyasi" olmak üzere beş ana boyutta Güven Arttırıcı Önlem'in (GAÖ) uygulanılmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilmekte olup, ülkemizin "Yeni Sınama ve Tehditler" boyutundaki güven arttırıcı önlemlerin koordinatörlüğünü yürütmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen ve turizm alanında faaliyet gösteren kuruluşların/şirketlerin 7 Ağustos 2021 tarihine kadar ekteki kavram kağıdında yer alan link üzerinden kayıt yaptırabilecekleri belirtilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

758_2063_sri_lanka_taraf_ndan_turizm_konusunda_d_zenlenecek_etkinlik_hk.pdf