• Anasayfa
  • |
  • STCW DEĞERLENDIRME SINAVLARI HK.

STCW DEĞERLENDIRME SINAVLARI HK.

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine gereği, Odamıza da bilgi olarak gönderilen İlgi yazı ile; 1. Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 5 yıl süreli olarak düzenlenen ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan Denizde Güvenlik, 23 üncü maddesinde yer alan ileri yangınla mücedele, 24 üncü maddesinde yer alan hızlı can kurtarma botu kullanma, 25 inci maddesinde yer alan yolcu gemileri ve RO-RO yolcu gemileri gemiadamları eğtimi belgelerini almaya hak kazanan gemiadamlarının, ilgili konuda yeterli olduğunu kanıtlamak için her beş yılda bir STCW Sözleşmesi gereği değerlendirme sınavlarından geçerek anılan belgeleri yenilemek zorunda oldukları, 2. Türk Bayraklı gemilerde çalışan ve yukarıda belirtilen STCW Sertifikalarını taşımak zorunda olan gemiadamlarının, bahse konu sertifikaların süresi bittiğinde yeterlik seviyesine göre anılan eğitimleri vermek üzere ilgili mevzuat kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş olan eğitim kurum/kuruluşları tarafından yapılan kurs bitirme sınavına katıldığı ve bu sınavların Yönetmelikte ön görülen değerlendirme sınavı olarak kabul edildiği, 3. Bununla birlikte STCW değerlendirme sınavları, Çevirimiçi (on-line) Değerlendirme Sınav (GOSS-STCW) Sistemi ile 15.07.2008 tarihi itibariyle İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde, 15.09.2008 tarihi itibariyle ise diğer Bölge Müdürlüklerinin yetki alanında bu sınavları yapmaya yetkisi bulunan eğitim kurum/kuruluşları tarafından, bilgisayar ortamında çevirimiçi (on-line) olarak yapılmaya başlandığı, 4. Söz konusu sınavlarda kullanılan çevirimiçi soru bankasında zabitan ve tayfa sınıfı için herhangi bir ayrım olmadığından, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tayfa sınavına yönelik STCW eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilen eğitim kurum/kuruluşları tarafından yapılan çevirimiçi (on-line) STCW değerlendirme sınavlarının tayfa ve zabitan sınıfı ayrımı olmaksızın yapılması, bu sınavlarda başarılı olan adaylara Liman Başkanlıkları tarafından bahse konu STCW Sertifikalarının düzenlenmesi hususları, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER EK-1 Dağıtım Listesi (1 Sayfa) Genel Sekreter DAĞITIM: GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - RODER - Meclis Başkan ve Vekilleri - UND - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GEMTAC - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Meclis Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği