STCW SERTIFIKALARI HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 14.06.2002 tarih ve  1698  4466 no.lu yazısı         İlgi yazı ile; İlgi yazıyla, 24 Temmuz 2001 tarih ve 24471 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni “Gemiadamları Yönetmeliği” ne göre gemilerde çalışan gemiadamlarının alması gereken STCW belgeleri ekte sunulmaktadır.   Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter Ek: Sertifika Listeleri (2 sayfa)   1- TÜM GEMİADAMLARI İÇİN İSTENEN TEMEL GÜVENLİK SERTİFİKALARI (Kaptan, Baş Mühendis ve Zabitan dahil)          - Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri - Temel İlk Yardım - Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele - Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk - Can Kurtarma Araçlarını Kifayetli Kullanma belgeleri bütün gemiadamları için zorunludur.   2- KAPTAN VE GÜVERTE ZABİTLERİ İÇİN GEREKLİ EK BELGELER KAPTAN ve GÜVERTE ZABİTLERİ için Madde 1 de belirtilen “Temel Güvenlik” belgelerine ek olarak ; (Tanker ve RO-RO Yolcu Belgeleri hariç) - Radar Gözlem ve Plotlama - Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (ARPA) kullanma - İlk Yardım - Tıbbi Bakım (Birinci Zabit ve Kaptanlar için) - İleri Yangınla Mücadele - Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliği belgeleri zorunludur.   3- BAŞ MÜHENDİS VE MAKİNE ZABİTLERİ İÇİN GEREKLİ EK BELGELER   BAŞ MÜHENDİS ve MAKİNE ZABİTLERİ için Madde 1 de belirtilen “Temel Güvenlik” belgelerine ek olarak ; (Tanker ve RO-RO Yolcu Belgeleri hariç) - İlk Yardım - İleri Yangınla Mücadele - Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliği belgeleri zorunludur.   4- GEMİCİ / USTA GEMİCİ VE GV. LOSTROMOSU   Gemici / Usta Gemici ve Gv. Lostromosu için Madde 1 de beliritilen “Temel Güvenlik” belgelerine ek olarak ; (Tanker ve RO-RO Yolcu Belgeleri hariç) “Seyir Vardiyası Tutma” belgesi zorunludur.   5- YAĞCI VE MAKİNE LOSTROMOSU   Yağcı ve Makine Lostromosu için Madde 1 de belirtilen “Temel Güvenlik” belgelerine ek olarak ; (Tanker ve RO-RO Yolcu Belgeleri hariç) “Makine Vardiyası Tutma” belgesi zorunludur.   6- TANKERLERDE ÇALIŞAN GEMİADAMLARI   Tankerlerde çalışan tüm gemiadamları çalıştığı tankerin cinsine uygun olan ;   - Petrol Tankeri Tanıtım - Kimyasal Tanker Tanıtım - Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri Tanıtım   belgesini almak zorundadır.   TANKERLERDE ÇALIŞAN ZABİTLER  ise , yukarıdaki tanıtım belgesiyle birlikte çalıştığı tankerin cinsine uygun olan ;   - Petrol Tankeri İşlemleri - Kimyasal Tanker İşlemleri - Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri İşlemleri belgesini almak zorundadır.   7- RO-RO YOLCU GEMİLERİNDE ÇALIŞAN TÜM GEMİADAMLARI   RO-RO Yolcu gemilerinde çalışan gemiadamları “RO-RO Yolcu Gemileri Gemiadamları” belgesini almak zorundadır.