STCW SERTIFIKALARI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2002 Tarih ve 04747 No.lu yazısı 1. Denizcilik Müsteşarlığından ilgi yazı ilişiğinde alınan MSC/Circ.1030 sayılı IMO Sirküleri ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sirkülere göre şimdiye kadar ayrı eğitim sonunda alınması istenen, bazı güvenlik sertifikalarının, zabitan eğitimi müfredat programları içinde yer alması nedeniyle ayrı bir kurs eğitimi sonunda alınmasına ihtiyaç olmadığı saptanmaktadır. Bu kapsamda, Odamızın girişimleriyle temini cihetine gidilen; - Gemide Tıbbi Bakım Uygulama - Gemide İlk Yardım - İleri Yangınla Mücadele Sertifiklarından, İleri Yangınla Mücadele ve Gemide İlk Yardım sertifikalarının alınmasına ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulan sertifika sadece Gemide Tıbbi Bakım Uygulama sertifikası olup, bu konuda İstanbul Bölge Müdürlüğüne Odamız tarafından her şahıs adına müracaat yapılmıştır. İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından şirketlerin talebi halinde bahse konu sertifikalar düzenlenecektir. 2. Ancak, Müsteşarlığın ilgi yazısında da belirttiği gibi tanzim edilecek, Gemide Tıbbi Bakım Uygulama ve müfredatlar kapsamında olduğu için ihtiyaç duyulmayan İleri Yangınla Mücadele ve Gemide İlk Yardım Sertifikalarına yönelik kursların 1 Ocak 2003 tarihine kadar behemahal alınması istenmektedir. Gereğini rica, bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla,   Cengiz KAPTANOĞLU DTO Yönetim Kurulu Başkanı   Ek: Denizcilik Müsteşarlığının yazısı ve IMO Sirküleri  ( 3 sayfa )