STCW UYGULAMALARI HK.

Sayın Üyelerimiz; İlgi: Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılığının 07.08.2002 tarih ve 296581 sayılı yazısı                    İlgi yazı ile Akdeniz Memorandumu PSC Sekreterliğinden alınan yazıda Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Basın Bildirisinden bahisle;   Amerika’da Sahil Güvenlik Birimlerinin 1 Ağustos 2002 den sonra STCW 95 Konvansiyonunun kurallarını tam olarak uygulamaya sokacağı, Gemiye gelen sahil güvenlik kontrol memurlarının özellikle STCW 95 e göre düzenlenmiş sertifika ve ehliyetlerinin olup olmadığını, ayrıca geminin bayrak devleti farklı ise, bayrak devleti onayının alınıp alınmadığını, veya onay için başvuru yapılıp yapılmadığının belge ile ıspatını kontrol edecekleri (STCW 95 Kural I/10),   Bu ıspat belgesinin, bayrak devleti idaresinden, idarenin başvuru yapıldığına dair e-mail, fax, telefon görüşmesi veya yazılı şekilde vereceği konfirme olabileceği, bahse konu gemiadamının başvuru belgesi ile onay gelene kadar 3 ay hizmet edebileceği (STCW 95 paragraf 5 kural I/10),   Sahil Güvenlik Birimlerinin, IMO Beyaz Listesinde bulunmayan veya STCW Konvansiyonuna taraf olmayan Bayrak İdareleriyle ilişkili olan gemileri veya personeli daha yoğun bir şekilde inceleyeceği, Konvansiyona taraf olmayan Bayrak İdarelerinin gemilerinin kontrollerde birinci öncelikli olacağı, IMO beyaz listesinde bulunmayan bayrak idarelerinin gemilerinin ikinci öncelikli olacağı,   Ayrıca çevreye ve insanlara zarar verebilecek nitelikte olacağı düşünülen STCW 95 kuralları ihlallerinin geminin tutulmasına yol açacağı belirtilerek, tutulmaya sebep olacak eksiklikler aşağıda sıralanmaktadır.       Ø Gemiadamı donatımında asgari emniyet belgesinin (Safe Manning Document) olmaması veya geminin belgeye göre gemiadamlarıyla donatılmamış olması, Ø Personelin yeterlik sertifikalarının bulunmaması veya Safe Manning Document gereklilikleri ile uyuşmaması, Ø Bulunmasının gerektiği yerde uzmanlık eğitim belgesinin veya onayının bulunmaması, Ø Telsiz Operatörü Sertifikalarının bulunmaması, Ø Gerektiği yerde Güvenlik veya Kirliliği Önleme görevleriyle donatılmış personelin ilgili belgelerinin bulunmaması, Ø Bayrak Devleti onayının veya onay başvuru belgesinin bulunmaması ( gemiadamının başvuru belgesi ile gemide 3 ay hizmet edebileceği ve başvurunun gemiadamı o hizmete başlamadan önce yapılması gerektiği göz önüne alınarak )   Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.            Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter