• Anasayfa
  • |
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Tebliğleri Hk.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Tebliğleri Hk.

Sayın Üyemiz,            

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu değişiklik Tebliğlerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerine;

“Akarsudan su temin edilerek karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı arttırılabilir. İç izleme veya denetime esas alınan örneklerden herhangi birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip edilen yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.”  şeklinde hükümler ilave edilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1112_2648_2648_1112.pdf