• Anasayfa
  • |
  • SU KIRLILIĞI KONTROLÜ YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK TASLAĞI HK.

SU KIRLILIĞI KONTROLÜ YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK TASLAĞI HK.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Yönetmeliği’nde değişikliğe ihtiyaç duyulmuş ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın halen yürürlükte olan Yönetmelikle karşılaştırmalı olarak gerekçesi ile birlikte hazırlandığı İlgi yazı ile bildirilmiştir. Konu hakkındaki Taslak Yönetmeliğe ait bilgilere www.tobb.org.tr adresinde bulunan Duyurulardan ulaşılabilmekte olup olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 09 Mart 2007 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi hususunu arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektörü Meclisi Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri