Sudan Gemi Kiralama Talebi

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 12/11/2019 tarihli ve E.00049360675 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıdan bahisle, Hartum Büyükelçiliğimizin nezaket ziyareti gerçekleştirdiği Sudan Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Nasreddin Mufarrah’ın, birçok Sudanlı hacı adayının ulaşım imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle Hac döneminde Suudi Arabistan’a seyahat edilemediği, bu nedenle önümüzdeki yıl Hac döneminde Türkiye’den gemi kiralama seçeneğinin düşünülebileceğini ifade ettikleri belirtilerek,  bu kapsamda anılan ülkenin gemi kiralama talebinin üyelerimize duyurulması ve söz konusu taleple ilgilenebilecek firmaların Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi istenmektedir.

İlgi yazı ekte sunulmakta olup, konuyla ilgili cevabınızın ilgili Genel Müdürlüğe iletilmesi hususunu bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,               

İsmet SALİHOĞLU           

Genel Sekreter             

 

800_5070_5070.pdf