• Anasayfa
  • |
  • Suhar Yatırım Forumu - Umman Hk.

Suhar Yatırım Forumu - Umman Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 13.02.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda,

Lübliyana Ticaret Müşavirliği tarafından, bazı ihracatçı firmalar tarafından iletilen şikayetler doğrultusunda Sloven "Sevinch d.o.o." ünvanlı firmanın değişik tarihlerde farklı Türk firmaları ile yapılan mal alımları kapsamında ticarete konu olan malları teslim etmesine rağmen alacaklarının tahsil edilmediği, Müşavirliğin Sloven firma ile iletişim kurması sonucunda ise sadece bir bağlantıda mallarda kalite sıkıntısı olduğu iddia edilmiş olmakla beraber diğer bağlantılardan sonuç alınamadığı ve konunun Türk Eximbank'a da iletildiği bilgisi aktarılmaktadır.

Anılan firmanın Zagreb'te bulunan birimi ile bağlantı kuran başka bir Türk firmasının da benzer sorunları yaşadığının öğrenilmesi üzerine konunun Zagreb Ticaret Müşavirliğimize de iletildiği ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliği (ljubljana@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

128_473_suhar_yat_r_m_forumu_umman_hk.pdf