• Anasayfa
  • |
  • Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı Taslağı Hk.

Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,   

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen e-posta yazısında;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından TOBB’a gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın 3 numaralı “Yeşil Finansman” başlığı altında “3.2. Ülkemizde yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin geliştirilmesi” hedefine yönelik olarak “3.2.5. Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi” eyleminin sorumluluğu ve koordinatörlüğünün BDDK’ya verildiği ifade edilmekte,

Ayrıca, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı uyarınca sera gazı emisyonlarının azaltılması faaliyetlerine yönelik finansmanın desteklenmesine, iklim değişikliği kaynaklı finansal risklerin yönetilmesine ve sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Ek’te yer alan “Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizin, 22.12.2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aybegum.balci@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

1285_3323_3323_1285.pdf