• Anasayfa
  • |
  • SÜREKLI ÖZET KAYIT (CSR) HK.

SÜREKLI ÖZET KAYIT (CSR) HK.

İlgi yazı ile, SOLAS Bölüm 11-1, Kural 5 gereği, uluslararası sefer yapan tüm yolcu gemileri ile yine uluslararası sefer yapan 500 GRT ve üzeri tonajlı yük gemilerinin, 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle bulundurmak zorunda oldukları Sürekli Özel Kayıt (CSR) belgesinin yenilenmesi, düzenlenmesi ve düzenlenmesinde esas teşkil eden verilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde ilgililerin bildirim yükümlülükleri gibi hususları ihtiva eden ve bir örneği Ek’te gönderilen “Sürekli Özet Kayıt (CSR) ile ilgili Rehber”’in http://www.denizcilik .gov.tr/tr/isps/csr/csr.asp internet adresinde yayınlandığı, Bu itibarla, anılan rehber hakkında gemi sahipleri, donatanları, acenteleri ve kaptanlarının bilgilendirilmesi hususu, bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Ek-1: Sürekli Özet Kayıt Listesi (CSR) ile İlgili Rehber (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - Koster Armatörleri Derneği - S. S. İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - İMEAK DTO Şubeleri