• Anasayfa
  • |
  • TAM BOYLARI 15MT’DEN BÜYÜK BALIK AVLAMA GEMILERIN ÖLÇÜMÜ HK.

TAM BOYLARI 15MT’DEN BÜYÜK BALIK AVLAMA GEMILERIN ÖLÇÜMÜ HK.

Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi (b) yazıya atfen İlgi (a) yazıda; 1- 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği “ ile Avrupa Birliğinin 2930/86 sayılı Konsey Tüzüğünün tonaj ölçümü ile ilgili kısımları uyumlaştırılması sonucunda boyu 15,00 metreden büyük olup TONNAGE 69 Sözleşmesine göre ölçülmemiş tüm mevcut balık avlama gemilerimizin tekrar ölçülmesi zorunluluğu getirildiği, 2- Yönetmeliğin Geçici Madde 1 hükmüne istinaden ,tekrar ölçümün Sözleşme hükümlerine göre ölçümü yapılanlar dışında ,tam boyları 15,00 (dahil) metreden dört (4) yıl içerin de veya en geç 4922 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre ikinci denetlemenin de yapılacağı, 3- Mevcut balık avlama gemilerinden tekrar ölçüleceklerin büyük çoğunluğunun projesi olmayıp bu gemilerin Sözleşmeye göre ölçülmesi için projelerinin olması gerektiği, 4-İlgi yönetmeliğin yayım tarihi olan 12.03.2010 tarihinden sonra balık avlama gemilerinin ikinci kara muayenelerine 12.03.2011 tarihinden itibaren başlanabileceği göz önünde bulundurularak ölçümü tekrarlanacak balık avlama gemilerinin TONNAGE 69 Sözleşmesine göre ölçümlerine ,donatanlarının hazırlıklı olması gerektiği, hususları bildirilmektedir Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi: -İlgili Üyeler (WEB sayfasında) - Y.K. Başkan ve Üyeleri -SUR-KOOP -İMEAK DTO Şubeleri -01,02 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri