• Anasayfa
  • |
  • Tanker ile Balıkçı Gemisinin Çatması ile İlgili Deniz Kazası İnceleme Raporu

Tanker ile Balıkçı Gemisinin Çatması ile İlgili Deniz Kazası İnceleme Raporu

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'ndan gönderilen 12.04.2023 tarihli ve 1093512 sayılı yazıda, tanker ile balık avlama gemisi arasında meydana gelen çatma sonucunda 2 mürettebatın hayatını kaybetmesi ve 1 mürettebatın kayıp olması ile sonuçlanan kazaya yer verilmektedir.

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda;

-Çatışmanın GTH İstanbul Boğazı kuzey girişi seperasyonunun içinde gerçekleştiği,

-Kazazede balıkçı gemisi de dahil olmak üzere tüm balıkçı gemilerinin konvoy halinde Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kurallarına aykırı bir şekilde seperasyonun ters yönünde seyir yaptıklarının görüldüğü,

-Kaza öncesinde balıkçı gemisinin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) cihazından veri alınamadığı, dolayısıyla AIS çalışır durumda olmadığı,

-Kaza öncesi her iki teknenin kazanın oluşumunu önlemek için birbirleriyle ya da Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) ile VHF haberleşme cihazı vasıtasıyla iletişime geçmediğinin tespit edildiği,

-Teknelerin çatışma tehlikesinden kaçınmak ve birbirlerini uyarmak için Aldis, gemi düdüğü gibi görsel ve işitsel uyarı işaretlerini kullanmadıkları,

-Her iki geminin çatışmadan kaçınmak için AIS ve RADAR ve diğer seyir yardımcı cihazlarını etkin bir şekilde kullanmadığı,

-Kazaya karışan tankerin vardiya zabitinin, çatışma anına kadar balıkçı gemisini fark etmediği ve Çatışma sonrası tankerinin hızında ve rotasında 1 dakika süreyle değişim olmaması vardiya zabitini çatışma anını da fark etmediğini gösterdiği,

-Kazaya karışan balıkçı gemisinin, çatışmadan hemen önce tankeri tespit ederek rotasını sancağa değiştirmeye başladığı, ancak son anda yapılan manevranın, çatışmadan kaçınmak için etkili olmadığı,

-Tankerin ise çatışmadan kaçınma manevrası yapmadığı,

-Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereklerine göre her iki gemide de etkin işitme ve görsel gözcülük yapılmadığı,

-Çatışma öncesi ve sonrası balıkçı gemisini fark edemeyen tankerin hızında geç düşüş yapması, çatışmanın sonucunun şiddetli olmasına ve ölümle sonuçlanmasına neden olduğu,

-Kaza esnasında bölgede hüküm süren hava ve deniz koşullarının, incelenen deniz kazasına etki etmediği sonuçlarına varıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca

-Kazaya karışan Tankerin işletmeci firmasının filosunda görev yapan kaptan ve güverte zabitlerinin Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kurallarını uygulanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

-Kazaya karışan balıkçı gemisinde çalışan kaptana Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kurallarının uygulanmasına yönelik tazeleme eğitimi verilmesinin sağlanması,

 tavsiyelerinde bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

344_1246_tanker_ile_bal_k_gemisinin_atmas_ile_ilgili_deniz_kazas_inceleme_raporu.pdf