• Anasayfa
  • |
  • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/39)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/39)

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/39)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 06 Nisan 2022 tarih ve 31801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, su ürünleri yetiştiriciliğini destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

281_1667_tar_msal_yay_m_ve_dan_manl_k_hizmetlerine_destekleme_demesi_yap_lmas_hakk_nda_tebli_tebli_no_2021_39_.pdf