• Anasayfa
  • |
  • TDİ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi Tadili Hk.

TDİ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi Tadili Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi

                      Başkanlığı’nın  29.11.2016 tarih ve 4864/3850 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulunun, 23.11.2016 tarihindeki 610 sayılı toplantısında alınan 140 sayılı Kararı ile TDİ Liman Hizmetleri tarifesinin; Kabatepe, Uğurlu ve Kuzu Limanları Barınma, Katı Atık (evsel çöp) Palamar, Elektrik, Su vs. Tarifesi (Tarife No:1)’nin A-Barınma –Diğer Gemiler için bölümündeki; Not: Barınma hizmeti kamuya ait gemilerde (BOTAŞ, KEGM,vs)   %25 indirimli uygulanır” maddesine “15 günden uzun süreli barınma hizmeti alan gemilere %25 indirim uygulanır” şeklinde hüküm eklenerek;

 

            Not 1: Barınma hizmeti kamuya ait gemilerde (BOTAŞ, KEGM,vs.)   %25 indirimli uygulanır.

            Not 2: 15 günden uzun süreli barınma hizmeti alan gemilere %25 indirim uygulanır.

şeklinde tadil edildiği ve Web sitelerinde yayınlandığı bildirilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                               Saygılarımızla

     

                                                                                                      

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) Odamız Web Sayfası  

 

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                         Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                          -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- TAİS                                                                                                  - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                    

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi

- İDO A.Ş.

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği                           

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği                                                                                                                                                     

- WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                                              

- Acenteler

794_4543_TDI_Liman_Hizmetleri_Ucret_Tarifesi_Tadili_Hk.doc.pdf