Tebliğ Taslakları Hk.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı" ile "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğ Taslağı" İlgi yazı ile bildirilmiştir.

Ek'te yer alan Taslak Tebliğlere ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 17 Ağustos 2018 tarihi mesai bitimine kadar "Word" formatında Odamıza gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz ve rica ederiz. 

                              Saygılarımızla,

                              Murat TUNCER

                              Genel Sekreter 

EKLER:

Ek-1:Taslak Tebliğler(28 syf)

Ek-2:Görüş Bildirme Formu

474_3146_0671_001.pdf 474_3146_GORUS_FORMU.doc 474_3146_Eki.docx