• Anasayfa
  • |
  • TEDEPORT - Teşvik ve Destek Portalı

TEDEPORT - Teşvik ve Destek Portalı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 16.07.2021 tarih ve 3024 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Gaziantep Sanayi Odası'ndan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine intikal eden 07.07.2021 tarih ve 600-60201/3147 sayılı yazısına atfen; Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği ile yürütülen "Gaziantep'te Kalıcı Gelir İçin İstihdam Projesi" bünyesinde TEDEPORT - Teşvik ve Destek Portalı oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

768_2062_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_g_nderilen_16072021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf