• Anasayfa
  • |
  • TEHLIKELI ATIK BEYAN SISTEMI (TABS)

TEHLIKELI ATIK BEYAN SISTEMI (TABS)

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği çerçevesinde sürdürülmekte olan “LIFE TCY/TR/000292 Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)”nin, tehlikeli atık üreticilerinin kullanımına açılarak, 30.05.2008 tarihine kadar giriş yapılması İlgi yazı ile ifade edilmektedir. Verilen süre sonunda Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) girişinin, atık üreticilerine kapatılmış olduğu, sistem ve veri değerlendirmesi aşamasının başlatılacağı bildirilmektedir. Ayrıca, atık üreticilerinin sistem girişinde yaşadıkları sorunlar ve kapatıldıktan sonra Çevre ve Orman Bakanlığı’na yapılan yoğun başvurular göz önünde tutularak sisteme yeniden giriş yapılması için çalışmaların sürdürülmekte olduğu, Eylül/Ekim 2008’de sistemin yeniden girişlere açılmasının planlandığı, bu konuya ilişkin detaylı bilginin daha sonra iletileceği, Süresi içinde yapılan veri girişlerinin değerlendirilmesinin İl Çevre ve Orman Müdürlüklerimizce yapılacağı ve sisteme giriş yapan firmalarla yapmayan firmaların dökümü alınabileceği, Bu doğrultuda, atık beyanı yapmamış olan atık üreticilerine İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından, Kullanıcı Adı ve Şifre verilmeye devam edilebileceği ve bu kullanıcı adı ve şifreler tehlikeli atık üreticisinin yasal sorumluluğu gereği her yıl Ocak – Mart ayları arasında bir önceki yıla istinaden atık beyanı yapılması işlemi sırasında kullanılacağı ancak 2007 yılı atık beyanlarının sisteme girişi hususunda atık üreticilerine her hangi bir cezai işlem uygulanmasında bulunulmayacağı bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği - Tüm Üyelerimiz (WEB)