• Anasayfa
  • |
  • Tek Kullanımlık Plastiklere Getirilen Yasaklardaki Güncelleme Hk.

Tek Kullanımlık Plastiklere Getirilen Yasaklardaki Güncelleme Hk.

İlgi: (a)  Odamız 02.12.2019 tarihli ve 5233/827 sayılı sirküler yazısı.

        (b)  Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping-ICS)  20.12.2019 tarihli ve ENV(19)12 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

            Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü (Directorate General of Shipping-DGS) tarafından tek kullanımlık plastiklerin taşınması ve kullanımı ile ilgili yasaklamaya ilişkin yazı ICS'nin ENV(19)10 sayılı belgesi ve Odamız ilgi (a) sirküleri ile üyelerimize duyurulmuştur.

            DGS'nin bahse konu düzenlemeyi yayınlanmasını müteakip denizcilik şirketleri, lojistik prosesleri yürürlüğe koyabilmek için uygulama çizelgesinin revize edilmesini talep etmiştir.

            Bu geri bildirimlere istinaden cruise gemileri de dahil olmak üzere tüm gemilerin revize edilmiş uygulama programının tamamlanmasına ve bu kapsamda, "2019 DGS Düzenleme 5 Eki"nin yayınlanmasına kadar, Hindistan karasularında çalışılmasına DGS tarafından izin verildiği ve tek kullanımlık plastikler de dahil olmak üzere tüm atıklar için MARPOL Ek-V doğrultusunda atık kabul tesisi olanaklarından yararlanılabileceği ilgi (b) yazı ile Odamıza bildirilmiştir.

            Revize edilen uygulama kapsamında liman atık alım tesisleri tarafından plastik atık deşarjlarının reddedilmesi ve benzer uygulamalar ile ilgili rapor ya da bilginin mümkün olan en kısa sürede john.stawpert@ics-shipping.org adresine gönderilmesi istenmektedir.

            Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                  

 

883_6997_6997_883.pdf