• Anasayfa
  • |
  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen 24.05.2021 tarih ve 2096 sayılı yazıda;

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, http://www.hamle.gov.tr/ bağlantısında yer alan bilgi ve koşullar çerçevesinde Mobilite Çağrısı açılmış olup, ön başvuruların alınması sürecinin 8 Haziran 2021 tarihinde sonlandırılacağı bildirilmekte, çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere, Çağrı Planı (http://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani) sayfasından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla söz konusu Mobilite Çağrısının tanıtımının yapılması ve başvuru süreci hakkında bilgi paylaşımı amacıyla, Mayıs ayı içerisinde Mobilite Çağrısı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantılarının(çevrimiçi) gerçekleştirileceği ifade edilmekte, Deniz Taşıtları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısının 31.05.2021 Pazartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında düzenleneceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantılara ilişkin katılım bağlantılarını içeren Mobilite Çağrısı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Afişi ile Mobilite Çağrı Duyurusu Afişi Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

525_1461_sanayi_ve_teknoloji_bakanl_taraf_ndan_g_nderilen_24052021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf