• Anasayfa
  • |
  • Ticari Reklam ve İlanlar Hakkında Duyuru

Ticari Reklam ve İlanlar Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), 04.09.2023 tarih ve E-34221550-045.99-9488 sayılı ekli yazısında; 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar'ın 34'üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıyla yeni sözleşme kurulamaz ve sosyal ağ sağlayıcıya para transferi yapılamaz." hükmü ile ikinci fıkrasında, "Başkan tarafından verilen reklam yasağı kararı yayımlamak üzere Resmi Gazete'ye gönderilir. Resmi Gazete'de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulamasına ilişkin hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilir." hükmünün yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda; söz konusu hükümler doğrultusunda eski ünvanı Twitter INC. olan X Corp. ünvanlı sosyal ağ sağlayıcısının temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirememesi sebebiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hakkında verilen, "Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına" ilişkin kararına dikkat çekilerek uyarıda bulunulmaktadır.

Konuya ilişkin yazılar Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular"  bölümünde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

607_2156_ticari_reklam_ve_ilanlar_hakk_nda_duyuru.pdf