• Anasayfa
  • |
  • TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Çağrısı Destekleri Hk.

TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Çağrısı Destekleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 13.02.2024 tarih ve E-34221550-050.99-1604 sayılı yazıda;

TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde, TÜBİTAK'ın 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları hakkında; 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00'te internet üzerinden bir webinarın düzenleneceği,

Söz konusu webinarın Müşteri Kuruluş'un gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürülerek ticarileşebilir çıktılara ulaşılmasını desteklemeyi amaçladığı,

İlgili webinar sırasında 7,5 Milyon TL'ye kadar olan projelere hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları anlatılacağı ve webinar sonunda katılımcıların konu hakkındaki sorularının cevaplandırılacağı,

Bu doğrultuda; webinara katılımın (http://webinar.tobb.org.tr) adresinden yapılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

125_466_t_bitak_sipari_ar_ge_a_r_s_destekleri_hk.pdf